Lasta ei tehdä tupakoimalla

img_lasta_ei_kurki

Tupakoinnin lopettaminen lisää raskauden todennäköisyyttä.

Kannusta lopettamaan

Kirjoita viesti anonyymisti ja kannusta odottavia äitejä lopettamaan tupakointi.

›Lue ja jaa muiden viestejä.

Kai tiesit, että tupakointi vaikuttaa haitallisesti hedel­mälli­syy­teen ja sitä kautta mahdol­lisuu­teen saada lapsi?

Ensimmäinen apu lapsetto­muuteen on kaikkien tupakka­tuotteiden käytön lopettaminen.